Skip to main content
Heeft u vragen? Bel ons gerust!   +31 (0)186 – 680 441

Veel gestelde vragen
bij Private lease


Kan ik mijn leasecontract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

 

Voorbeeld: Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

 

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

 

Methode 2

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-. In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.

 

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.


Krijg ik een BKR registratie?

Broersen Autolease BV is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is Broersen Autolease BV verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR. Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

 • De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
 • Uw maandtermijn is € 275,-
 • Broersen Auto’s BV registreert bij BKR 36 x € 275,- x 100% = € 9.900,-

Aandachtspunt

Wanneer u tijdens de looptijd van een Private Lease contract van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.


Eigen bijdrage bij schade?

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door (€ 250,-).
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u weer slechts 50% (€ 250,-) door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

Pech onderweg?

Bij stranding door pech of schade kunt u 24 uur per dag bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer 026 – 3553368. Onze aanbieding, altijd transparant en volledig! Als Private Lease wordt aangeboden dan bevat de aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

 • Het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
 • de overeengekomen duur van de leaseperiode;
 • het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
 • het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
 • de meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.